Beszámoló 2006

Beszámoló az Egyesület 2006. évi szakmai munkájáról:

A Nők-háza Egyesület 2003. június 30-án, fogadta el Alapszabályát
Cégbírósági bejegyzés: 2003. augusztus 26-án, 1791/2003. szám alatt megtörtént.

Az alapszabályban megfogalmazott célkitűzésekből az alábbi feladatok, tevékenységek valósultak meg, a megjelölt formában:

Az Egyesület az elmúlt évben működését az alábbi területeken fejtette ki

 • elsősorban tanácsadást (mentális és jogi)
 • ismeretanyag átadást, és tájékoztatás
 • kapcsolatépítés civil, és az alapszabályban meghatározott célkitűzésekhez kapcsolódó szakmai, civil szervezetek, célkitűzésekkel egyetértő szponzor szervezetek felkutatása, kapcsolatépítés, együttműködési megállapodások kötése
 • projektfejlesztés, projekt fejlesztési ismeretek átadása
 • önképzés
 1. év

Mentális és jogi tanácsadás az alábbi szervezeteknél

 • Férfi hajléktalan szálló (Nagykanizsa)
 • Pályaválasztási Tanácsadó

Szakmai segítségnyújtás, együttműködés:

 • Máltai Szeretetszolgálat Nagykanizsa
 • Pályaválasztási Tanácsadó Nagykanizsa
 • Délzala Murahíd Többcélú Társulás Letenye

 

Szakmai együttműködési, támogatási nyilatkozatok megkötése:

 1. szeptember 15. Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálat Nagykanizsa
  2006. október 15. Nagykanizsai Megyei Jogú Város Kórház Nagykanizsa 2006. év projektfejlesztésekhez forrásfeltárás, szakmai együttműködök hálózatának kiépítése, eddigi eredmények:Önálló és partneri pályázati tevékenységek:Támogatott project tevékenység
Projekt/tevékenység megnevezéseÖsszeg (Ft)A támogatás odaítélésének az időpontja
„Civil Partnerség – 2006”
partnerek:, Pártfogói felügyelet szakemberei
BM Civilkapcsolatok és Esélyegyenlőségi Főosztály
Végrehajtás időtartama: 2006. március 12. – 2006. december 31.
300.000,-2006
Pécsi TFEEF - ICSSZEM / Projekt címe:Ifjúsági szakértő képzésEgyéb kormányzati forrás
Végrehajtás időtartama: 2006. március 1 - 2007. december 31.,/ 2007. február 1.- 2008. december 31.
330.000,- (4 szemeszter)2006
„Ha nem én vagyok magamért, ki van értem, ha nem törődöm másokkal, ki vagyok” Pályázat: Mobilitás, KAB-PR-06-A kódjelű, Kábítószer-fogyasztókkal és kábítószer-prevencióval foglalkozó szervezetek komplex programjainak támogatása
Végrehajtás időtartama: 2006. július 1 - 2007. május 31.
3.000.000,-2006
Drog-prevenció és rehabilitáció, 26/ 2003. (V.16.) EszCsM-GyIMS megelőző-felvilágosító szolgálat bevezetésének előkészítése Zala megyei Közgyűlés
Végrehajtás időtartama: 2006. június 20. – 2006. december 31.
50.000,-2006

 

Támogatásra benyújtott project tevékenység

Projekt/tevékenység megnevezése
I. Honlap Pályázat: Mobilitás, IFJ-GY-ND-05-E kódjelű, Gyermek és Ifjúsági Honlap
Projekt címe:”Nyit-ottHon-lap” új ifjúsági, térségi, elektronikus felület
Igényelt támogatás: 500.000,-Ft
Önrész:215.000,-Ft
Végrehajtás időtartama: 2006. március -2006. szeptember 31., valamint 2007. szeptember 31.
II. Pályázat: Mobilitás, IFJ-GY-06-E kódjelű Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése gyermek és ifjúsági terek kialakításához és fejlesztéséhez
Projekt címe:”Közösségi tér berendezési tárgyainak és műszaki eszközeinek fejlesztése”
Igényelt támogatás: 150.000,-
Önrész: 36.000,-
Végrehajtás időtartama: 2006. március 12., valamint 2007. február 28.
III. Pályázat: NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégium, 2006. évi működési pályázata
Projekt címe:2006. évi működési kiadások finanszírozása
Igényelt támogatás: 500.000,-
Önrész: 0
Végrehajtás időtartama: 2006. január 1. - 2007. június 30.
IV. Pályázat: NC Alapprogram Civil Szolgáltató, fejlesztő és Információs Kollégiuma a civil szervezetek szakmai tanulmányútjainak támogatását célzó pályázati kiírás
Projekt címe: „Helyszínelők” tanulmányút a szociális és egészségügyi szféra szakembereinek
Igényelt támogatás: 1.000.000,-
Önrész:
Végrehajtás időtartama: 2006. május 01. -2006. december 31.
V. Pályázat: Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának támogatását célzó pályázat
Projekt címe: „Barangolás Szlovéniában, Horvátországban”
Igényelt támogatás: 5.000.000,-Ft
Önrész:0
Végrehajtás időtartama: 2006. június 01. - 2007. május 31.
Végrehajtó, partnerek: Nők-háza Egyesület, CID Ifjúsági Tanács Lendva-Maribor
VI. Pályázat: Mobilitás, KAB-AL-06-C, kábítószer-fogyasztás visszaszorításával foglalkozó szervezetek támogatása
Projekt címe:”Kuplung” Alacsony küszöbű, komplex és integrált szolgáltatás”- ért (I.)
Igényelt támogatás: 3.500.000,-
Önrész: 390.000,-
Végrehajtás időtartama: 2006. március 12. - 2007. május 31, valamint -2007. június 1. - 2008. május 31.
Végrehajtó, partnerek: Konzorcium
VII. „Helyi együttműködés az alkohol-probléma kezelésében OAI-ALK-2006/21Igényelt támogatás: 3.500.000,-
Önrész: 390.000,-
Végrehajtás időtartama: 2006. március 12. - 2007. május 31, valamint -2007. június 1. - 2008. május 31.
Végrehajtó, partnerek: Konzorcium

 

Együttműködés Határmenti ifjúsági szervezetekkel tevékenységi kör:

Partnerek:
Slovénia:

 • Ifjúsági – Kulturális partner:
  • Alpok – Adria Munkacsoportjának, és az Ifjúsági Művelődési Központ szakmai kapcsolattartás
  • CID -Lendva szakmai kapcsolattartás

Egyesületi tevékenység a kistérségben, Nagykanizsán:
Közoktatás, egészségügy:

 • Általános- és középiskolai szabadidő szervezők, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szakembereinek, ifjúsági védőnők, kortársoktatók, közművelődési intézmények (könyvtár) Szakmai konzultációja, 2006. október. A napi tevékenységet kiegészítő, ezért hiányolt szakmai műhelytalálkozón, a jó szervezettsége ellenére, kevesen vettek részt. Jelzés: kevés az újító helyi kezdeményezés. Javasolt, kihelyezett, a régión belül, hasonló területen dolgozó szakember találkozó, tanulmányút, ismeretbővítés és motiválás érdekében.

Partneri együttműködések:

 • tovább erősödött a megkezdett szakmai együttműködés, a pécsi „INDíT” közalapítvánnyal megkezdett drog-prevenciós munka 2006. évben folytatódik.

Pályázati források felhasználása az Egyesületi döntések alapján megtörténtek, részleteket a pénzügyi beszámoló tartalmaz.

 • NCA 2005. évi működési támogatás felhasználása

Önképzés:

 • Az egyesület projekt fejlesztési tervei között nevesített: megelőző-felvilágosító szolgáltatás, (Elterelés) és Alacsonyküszöbű, komplex és integrált szolgáltatás szakmai megalapozása érdekében egy fő addiktológus konzultáns képzést vállalt fel.
 • Jogi tanácsadás: Államigazgatási Főiskola egy fő

Szöveges kiegészítés:

Végrehajtás:
A kapott támogatást a a pályázatban megjelölt tevékenységekre fordítottuk, melyek az alábbiak:

 • KÖZTES ÁTEMENETEK – dorg, egyhónapos interaktív drog-prevenciós kiállítás.
 • kihelyezésre kerültek prospektus állványok, melyben a célcsoport – (szerhasználatban éríntettek hozzátartozói, illetve azok akik csak a hozzátartozói státuszt vállalják fel kezdetben) folyamatosan tájékoztatva voltak/vannak a segítő programok, tanácsadások helyéről ,idejéről.
 • a csoport foglalkozások a tervezett helyszínen, Halis István Városi Könyvtárban, kerültek megtartásra, A tervezett 15 fő, 12 főben realizálódott, s voltak akik egyéni tanácsadást igányelték inkább. (egy fő AA csoportba jelentkezett)
 • az információs, prospektustartók a megnevezett helyszínekre: Városi Uszoda, Halis István Könyvtár, Nagy-Posta, Pártfogói Felügyelei iroda, Kanizsa Plaza (ez utóbbi változott ill. bővült) kihelyezésre kerültek, havi rendszerességgel szórólapon-tájékoztat a segítség nyújtó programokról, helyekről, jogszabályokról, az Egyesület szolgáltatásáról.
 • együttműködés az Igazságügyi Hivatal Hivatásos Pártfogói felügyelet nagykanzsai kirendeltségével, a várt módon alakult, aktívan működtek közre a tájékoztatásban, és a „közvetitésben”
 • érintett személyek hozzátartozóinak segítése során, valamint a tréningen részvevőkből néhányan civil önkéntest vártunk, mely egy főben realizálódott.
 • irodaszer beszerzés, az egyesület általános működési feltételinek biztosították, valamint a tréning anyagok sokszorosítását, összeállítását,a telefonos kommunikáció, közlekedés: program szervezés, pályázati források felkutatása, információs napokon történő részvétel megvalósult.

Eredmények:

 • folyamatos tanácsadó ellátás heti két órában (2007. ben is folytatódik)
 • Speciális lakóotthon – önismereti, konfliktus kezelő tréning, 2007 janárjától, 2007. augusztus 1-ig. (igény szerint szeptemberől újra indul)

Nagykanizsa, 2007. január 21.

Nyakó Melinda
Egyesület elnöke