Beszámoló 2007

Beszámoló az Egyesület 2007. évi szakmai munkájáról

A Nők-háza Egyesület 2003. június 30-án, fogadta el Alapszabályát.
Cégbírósági bejegyzés: 2003. augusztus 26-án, 1791/2003. szám alatt megtörtént.

Az alapszabályban megfogalmazott célkitűzésekből az alábbi feladatok, tevékenységek valósultak meg, a megjelölt formában:

Az Egyesület az elmúlt évben működését az alábbi területeken fejtette ki

 • elsősorban tanácsadást (mentális és jogi)
 • ismeretanyag átadást, és tájékoztatás
 • tevékenység népszerűsítése: fesztivál, előadás,
 • kapcsolatépítés civil, és az alapszabályban meghatározott célkitűzésekhez kapcsolódó szakmai szervezetekkel,
 • célkitűzésekkel egyetértő szponzor szervezetek felkutatása, kapcsolatépítés, együttműködési megállapodások kötése
 • projektfejlesztés, projekt fejlesztési ismeretek átadása
 • önképzés
 1. év

Mentális és jogi tanácsadás az alábbi szervezeteknél:

 • Pályaválasztási Tanácsadó (Nagykanizsa)
 • Speciális Lakóotthon (Nagykanizsa)
 • Máltai Szeretetszolgálat Nagykanizsa

Szakmai segítségnyújtás, együttműködés:

 • Pályaválasztási Tanácsadó Nagykanizsa
 • Délzala Murahíd Többcélú Társulás Letenye
 • Körzeti Nemzetiségi Óvoda Semjénháza

Szakmai együttműködési, támogatási nyilatkozatok megkötése:
2007. szeptember 15. Szivárvány Fejlesztő Központ Nagykanizsa
2007. október 15. Nagykanizsai Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekvédelem Nagykanizsa

Tevékenységek:
I. Kiállítás, fesztivál:

 • KÖZTES ÁTMENETEK – a drog – interaktív kiállatás a szerhasználati problémakörben:
  • látogatók száma: 1250 fő (közép és általános iskolása)
  • szakember 50-100
  • 2007. január 5-tól 2007. február 3-ig

 

 • „Csóstock – 2007 – a lehetőség mindenkié” popzenei fesztivál: civil szervezetek bemutatkozása 2007. június 29-30., július 1.
 • Véradás: „kuplung” alacsonyküszöbű komplex, integrált szolgáltatásért
  • 2007. június 12.
 1. Szakmai konferencia, előadás, egyeztetés:
  „Mentális helyszínelők”: 2007. május 12.

Meghívottak:

 • önkormányzati 10 fő
 • házi orvosok 11 fő
 • házi gyermekorvosok 9 fő
 • védőnők: 10 fő
 • közép isk. igazgatók 6 fő
 • Gyámhivatal: 2 fő
 • Rendőrség Nagykanizsa 1 fő
 • Kórház Pszichiátriai Osztály 2 fő
 • Hévíz város, Keszthely város, Letenye város Önkormányzatának Szociális Osztály 6 fő
 1. szeptember 29.: Anyatejes világnap – Semjénháza
 • anya-gyermek kapcsolat és az addikciók kialakulása
  • 2007. október 12. „szer/telen” alacsonyküszöbű komplex, integrált szolgáltatás szakmai egyeztetése
  • 2007. november 7. Resztoratív gyakorlatok – 10. világkonferencia Budapest (öntudatos állampolgár és a közösség helyreállítása)
  • 2007. november 13. „szer/telen” alacsonyküszöbű komplex, integrált szolgáltatás szakmai egyeztetése
  • 2007. december 8.: Légy szer/telen! Becsehely, Kistérségi Ifjúsági találkozó keretén belül figyelem felhívó, tájékoztató interaktív előadás a szerhasználat kialakulásának témakörében.
  • 2007. december 21. „Karácsony előestéje”, esti beszélgetés, Nagykanizsa
  • Speciális lakóotthon ellátottjaival, Nagykanizsa, (ajándék: saját készítésű sütemény, édesség, gyümölcs, stb)
 1. év projektfejlesztésekhez forrásfeltárás,
  Támogatásra benyújtott project tevékenység, támogatások
Projekt/tevékenység megnevezéseÖsszeg (Ft)A támogatás odaítélésének az időpontja
„Könyvtámasz 2006” elnevezésű program könyvadományaMaholnap Magyar Jóléti Alapítvány, 1074 Budapest, Szövetség utca 43. 400.063,-2007.
„kuplung”alacsonyküszöbű szolgáltatás infrastruktúrafejlesztés, kapacitásbővítésSZMM – ESZA KAB-AL-07-B-00043.000.000,-2007.
„kuplung”alacsonyküszöbű komplex, integrált szolgáltatás létrehozásaSZMM – ESZA KAB-AL-07-C-00041.500.000,-2007.
„szer/tár” interaktív – szemlélet eszköz, közösségi színterek, szabadidős tevékenységek programjaihozSZMM – ESZA KAB-PR-07-B-01693.000.000,-2007.
(értesítés 2008. jan. 18.)

 

Egyesületi tevékenység a kistérségben, Nagykanizsán: Közoktatás, egészségügy:

 • Általános- és középiskolai szabadidő szervezők, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szakembereinek, ifjúsági védőnők, kortársoktatók, közművelődési intézmények (könyvtár), egészségügyi és szociális intézmények munkatársa Szakmai konzultációja, 2007. június.

Partneri együttműködések:

 • tovább erősödött a megkezdett szakmai együttműködés, a pécsi „INDíT” közalapítvánnyal megkezdett drog-prevenciós munka 2007. évben folytatódik.

Pályázati források felhasználása az Egyesületi döntések alapján megtörténtek, részleteket a pénzügyi beszámoló tartalmaz.

 • NCA 2006. évi működési támogatás felhasználása
 • KAB-PR-06-A/B-0018 komplex integrált drog-prevenciós ellátás megalapozása

Önképzés:

 • Alacsonyküszöbű, komplex és integrált szolgáltatás szakmai megalapozása érdekében egy fő addiktológus konzultáns képzést vállalt fel.
 • Jogi tanácsadás: Államigazgatási Főiskola egy fő
 • Humán erőforrás fejlesztés: PTE- Pécs: andragógiai egy fő

Hatósági engedélyezések:

 • „kuplung” alacsonyküszöbű, komplex-integrált szolgáltatás működési engedélyeztetése:
  • Engedély szám: 14.880-6/2007 „kuplung” alacsonyküszöbű szociális szolgáltató

Kutatás – módszertani fejlesztés:

 • „szer/tár”: interaktív – szemlélet eszköz, közösségi színterek, szabadidős tevékenységek programjaihoz (SZMM – ESZA KAB-PR-07-B-0169, 2008. évben megvalósítható)

Szöveges kiegészítés:
Végrehajtás:
A kapott támogatást a a pályázatban megjelölt tevékenységekre fordítottuk, melyek az alábbiak:

 • kihelyezésre kerültek prospektus állványokon folyamatosan frissitésre kerülnek a hírlevelek, melyben a célcsoport – (szerhasználatban éríntettek hozzátartozói, illetve azok akik csak a hozzátartozói státuszt vállalják fel kezdetben) folyamatosan tájékoztatva voltak/vannak a segítő programok, tanácsadások helyéről ,idejéről. – az információs, prospektustartók helyszínei: Városi Uszoda, Halis István Könyvtár, Nagy-Posta, Pártfogói Felügyelei iroda, Széchelyi István Hitelbank. Speciális Lakóotthon. (alkalmi kihelyezések: rendezvények, véradások, vállalkozók, szolgáltatók)
 • a csoport foglalkozások a tervezett helyszínen, Speciális Lakóotthon, Halis István Városi Könyvtárban, kerültek megtartásra. (A tervezett 15 fő, 12 fő illetve 8 főben realizálódott, s voltak akik egyéni tanácsadást igányelték inkább.
 • gazságügyi Hivatal Hivatásos Pártfogói felügyelet nagykanzsai kirendeltségével, aktívan működünk együtt, a szolgáltatás bevezeést közös telephelyen terveztük, a jogszabályi változások miatt nem kaptuk meg a Muraközi utca 7. telephelyet.
 • érintett személyek hozzátartozóinak segítése egyre bővül, az elmúlt évben programok részvevőiből közel 20 főben realizálódott a civil önkéntesek száma.
 • személyes konzultációs tanácsadás: heti 4-8 fő
 • egyszeri, vagy telefonos információ kérés: változó, heti 3-5 fő-től 10-12 fő

Eredmények:

 • folyamatos tanácsadói szolgálat, club
 • Speciális lakóotthonban, heti egy alkalommal két órában konflikuts kezelő, életvezetési tanácsadó program állandósult.

Nagykanizsa, 2008. január 21.
Nyakó Melinda
Egyesület elnöke

Záradék: A Nők-háza Egyesület, a szakmai beszámolót elfogadta.