Az ifjúsági korosztálynak illetve az ifjúság bevonásával és aktív részvételével Magyarország közigazgatási határain belül és/vagy kívül megvalósuló, több alkalomból álló programok, közös tevékenységre motiváló program sorozatok megvalósítása, amelyek ifjúsági közösségek létrejöttét, fenntartását eredményez, valamint szervesen illeszkednek az ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, hozzájárulnak az ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához. A létrejött közösségek megerősítését segítik elő, a fiatalok társadalmi részvételét, a haza és a lakóhely szeretetére, és a szabadidő hasznos eltöltését biztosítják.

Célkitűzésünk továbbá, egy olyan modell értékű komplex szolgáltatási struktúra kialakítása, amely korosztálytól és nemtől, nemzetiségi hovatartozásra való tekintet nélkül,

  • megelőzési programokat szervez és bonyolít le,
  • elősegíti a szenvedélybetegség korai felismerését, annak kezelését
  • közösségi programokat tart,
  • szociális, jogi, életvezetési, konfliktuskezelési tanácsadást biztosít,
  • igény szerint képzéseket és tréningeket szervez,
  • hálózatot épít más szakterületek képviselőivel (pl. pártfogói felügyelet, háziorvosok, munkaügyi képző és ellátó szervezetek, szociális intézmények, iskolák, egészségügyi ellátások) annak érdekében, hogy a szenvedélybetegek és hozzátartozóik komplex ellátása biztosítottá váljék.

Célunk, hogy a szolgáltatások megfeleljenek az alacsony küszöbű, és komplex szolgáltatások szakmai elvárásainak. Ebben első számú célcsoportunk a pszichoaktív anyagokkal élő szenvedélybetegek, célcsoport továbbá viselkedés ill. magatartási függőségben szenvedők, valamint a szolgáltatások egy részét (pl.: információnyújtás, tanácsadás, konzultáció, szociális ügyintézés stb.) nem csupán a szer-használók vehetik igénybe, hanem a hozzátartozók, krízishelyzetben élők, átmenti nehézségekkel küszködők.
A szolgáltatás fő tevékenységi területei módszertani szempontból, klub – funkció: (tanácsadás, információ csere, pihenési lehetőség biztosítása), konzultációs központ funkció: egészségügyi szolgáltatások, konzultáció, szociális munka, jogsegély, – megkereső (outreach) szolgáltatások: ifjúsági,utcai szociális munka, a későbbiekben buli-segély szolgálat, valamint speciális alacsony küszöbű programok (például fenntartó metadon-kezelés).

Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett kulturális, szociális, foglalkoztatottsági (vállalkozássegítő és erősítő, távmunka, önfoglalkoztatás, és otthonfoglalkoztatás) és életminőség, hagyományőrzés (nyelv, anyanyelvápolás) identitás és határ-mentiség, esélyegyenlőség, az emberi különbözőség kérdéseinek bemutatását, e tárgyakhoz kapcsolódó kutatást, oktatást és a témákban előadások, képzések vitafórumok, konferenciák, csereprogramok, tanulmányutak szervezése.

A közösségi joganyag (acquis communautaire, az EU jogszabályok összessége) átvételének elősegítése azokon a területeken, ahol a kormányzati és a harmadik szektor tevékenysége hiányzik vagy kiegészítésre szorul, továbbá a társadalmi tudatosság és támogatottság növelése ezeken a területeken;
azon emberek és társadalmi csoportok részvételének elősegítése, akiket / amelyeket az átalakulási folyamat során gazdasági, szociális vagy politikai marginalizáció fenyeget.

A kiemelt célja olyan szociális tevékenységek, amelynek célja a társadalmi reintegrációhoz való hozzájárulás és/vagy fenntartható közegészségügyi és szociális támogatás a társadalom perifériájára szorult csoportok számára (úgy, mint kisebbségek tagjai, fogyatékosok, idősek, hajléktalanok, kallódó vagy bántalmazott gyerekek, írástudatlanok, munkanélküliek, szenvedélybetegek, AIDS-ben szenvedők, bántalmazottak, krónikus betegségben szenvedők, stb.) békéltető igazságszolgáltatás elősegítése érdekében teljes körű mediációt biztosít.

A város és kistelepülési életforma sajátosságaiból eredő hátrányok csökkentése, az előnyök erősítése. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a gyermekek, az ifjúság, felnőttek szabadidős (sport-tevékenységének), a természetjárás a turizmus fejlesztését, szervezését, oktatási (idegen nyelvi) és kulturális, művészeti programok szervezését, az arra rászorulók részére egészségügyi, pszichológiai, nevelési tanácsadás nyújtását, továbbá az e kérdéskörökhöz kapcsolódva, a jogi tanácsadást, Kistérségi Ifjúsági Fórum létrehozása, fenntartása, többek között ennek érdekében az Európai Uniós ismeretek terjesztését, információ közvetítést projektekről, hazai támogatási forrásokról, segít megteremteni az elektronikus elérhetőséget, így bemutató képzéseket, előadásokat szervez, kiadványokat jelentet meg és terjeszt.