Beszámoló 2005

Beszámoló az Egyesület 2005. évi szakmai munkájáról

A Nők-háza Egyesület 2003. június 30-án, fogadta el Alapszabályát
Cégbírósági bejegyzés: 2003. augusztus 26-án, 1791/2003. szám alatt megtörtént.

Az alapszabályban megfogalmazott célkitűzésekből az alábbi feladatok, tevékenységek valósultak meg, a megjelölt formában:

Az Egyesület az elmúlt évben működését az alábbi területeken fejtette ki:

 • elsősorban tanácsadást (mentális és jogi)
 • ismeretanyag átadást, és tájékoztatás
 • kapcsolatépítés civil, és az alapszabályban meghatározott célkitűzésekhez kapcsolódó szakmai, civil szervezetek, célkitűzésekkel egyetértő szponzor szervezetek felkutatása, kapcsolatépítés, együttműködési megállapodások kötése
 • projektfejlesztés, projekt fejlesztési ismeretek átadása
 • önképzés
 1. év

Mentális és jogi tanácsadás az alábbi szervezeteknél
Jogi tanácsadás:

 • Burning Rubber MC. Nagykanizsa, (jogi tanácsadás)

Szakmai segítségnyújtás:

 • Dél-Zalai Civil Fórum Helyi Szervezete Nagykanizsa

Szakmai együttműködési, támogatási nyilatkozatok megkötése:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Alapellátási Intézménnyel
2005. április 12.

2005. projektfejlesztésekhez forrásfeltárás, szakmai együttműködök hálózatának kiépítése, eddigi eredmények:

Önálló és közös tevékenység, pályázatok:

 

Támogatott project tevékenység

Projekt/tevékenység megnevezéseEU vagy EDF költségvetési sor vagy egyéb forrásÖsszeg (EUR)A támogatás odaítélésének az időpontja
„Társadalmi szervezetek felnőttképzést segítő tevékenységének támogatása” című pályázat” szem. fejlesztő tréninget és pályaorientációs tanácsadás Dél-Zala hátrányos helyzetű településein a munkanélküli fiatalok körében.
(partnerségben)
Egyéb kormányzati forrás62502005
„Pályaválasztási Információs és Tanácsadó Iroda (IPIT) működtetése, EURODESK szolgáltatással való összekapcsolása, mint hiánypótló szolgáltatás Nagykanizsa Megyei Jogú vásorban.
(partnerségben)
MOBILITÁS: IFJ-IN-04 32.8882004-2005
NCA 2005. évi működési támogatás
(önálló)
NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiuma9552005

 

Támogatásra benyújtott project tevékenység

Projekt/tevékenység megnevezéseEU vagy EDF költségvetési sor vagy egyéb forrás
EU vagy EDF költségvetési sor vagy egyéb forrásACCESS 2003 Mikro-ptojekt (2003/004-347.02.02/Mikro)
„ A 2005. évi „Magas színvonalú, egyenlő esélyeket biztosító közszolgáltatásért” (önálló)BM Civilkapcsolati és Esélyegyenlőségi Főosztály Budapest
Közbeszerzési referens (2 fő) (önálló)Westpa Nyugat-dunántuli Regionális Fejlesztési ügynökség, Sopron
Nomina 3P Oktatásszervező Szolg. RT.,Budapest
IPIT /EURODESK szolgáltatás fejlesztése (partnerség)Mobilitás: IFJ-BM-05
Szenvedélybetegek re-szocializációját, re-integrációját elősegítő fejlesztések támogatása
„Józanul a világban: relapszus prevenció” (partnerség)
Mobilitás: KAB-RE-C:

 

Együttműködés Határmenti ifjúsági szervezetekkel tevékenységi kör:

Partnerek:
Slovénia:

 • Ifjúsági – Kulturális partner: Alpok – Adria Munkacsoportjának, és az Ifjúsági Művelődési Központ szervezésében, Ifjúsági találkozóra kapott az egyesület meghívást, melyen 2005. június 2-4.(2 fővel) bemutatkozhatott. Maribor-i találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy további, az ismerkedést követő szakmai együttműködésre kerülhessen sor.
  • A találkozón részvettek Szlovén, olasz, ír, német, angol és magyar (egyesül az egyesületünk)
  • Eredmény: meghívást kaptunk a 2006. évi találkozóra is.
 • Ifjúsági – Szociális partner: ACCESS 2003 Mikro-ptojekt (2003/004-347.02.02/Mikro Lendva
  • A közös pályázattal tovább erősödött a megkezdett szakmai együttműködés, a pécsi „INDíT” közalapítvánnyal megkezdett drog-prevenciós munka 2006. évben folytatódik.
  • Eredmény: kialakult közvetlen személyes kapcsolatok lehetővé teszik a partneri tevékenységek bővítését, pl.: kulturális tevékenység

Horvátország:

 • Kulturális partner: Ivanovec Kulturális és Ifjúsági Egyesületétől meghívást kaptunk a horvátországi Képzőközpontba, Pag
  • Az elsősorban hagyományőrzéssel (tánc, instrumentális hangszerek) bemutatására és elsajátítására szervezett képzés, ismeretbővítésre, kapcsolatteremtést szolgát.

Egyesületi tevékenység a kistérségben, Nagykanizsán:

Közoktatás, egészségügy:

 • Általános- és középiskolai szabadidő szervezők, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szakembereinek, védőnők, kortárs oktatók, közművelődési intézmények (könyvtár) Szakmai konzultációja, 2005. október. A napi tevékenységet kiegészítő, ezért hiányolt szakmai műhelytalálkozón, a jó szervezettsége ellenére, kevesen vettek részt. Jelzés: kevés az újító helyi kezdeményezés. Javasolt, kihelyezett, a régión belül, hasonló területen dolgozó szakember találkozó, tanulmányút, ismeretbővítés és motiválás érdekében.

Civil érdekérvényesítés: „Civil Kerekasztal” szakmai anyagának előkészítésében részvétel. Felkérés az Ifjúsági tagozat vezetésére.

Pályázati források felhasználása az Egyesületi döntések alapján megtörténtek, részleteket a pénzügyi beszámoló tartalmaz.

 • NCA 2005. évi működési támogatás

Önképzés:

 • Az egyesület projekt fejlesztési tervei között nevesített: megelőző-felvilágosító szolgáltatás, (Elterelés) és Alacsonyküszöbű, komplex és integrált szolgáltatás szakmai megalapozása érdekében egy fő addiktológus konzultáns képzést vállalt fel. Nagykanizsa, és Kistérsége, Letenye és Kistérsége, Lenti és Kistérsége nem rendelkezik ilyen végzettségű szakemberrel. (Tanulmányi eredmény: 4,9)
 • Közbeszerzési referens (2 fő) (önálló): a Westpa Nyugat-dunántuli Regionális Fejlesztési ügynökség, Sopron, Nomina 3P Oktatásszervező Szolg. RT.,Budapest- a pályázat elfogadásra került, viszont a képzési időpont a beiskolázott egyesületi tagoknak nem felelt meg, ezért halasztást kértünk. A második fordulón viszont csak közhasznú szervezetek vehettek részt.

Nagykanizsa, 2006. február 21.

Nyakó Melinda
Egyesület elnöke