Beszámoló 2016

 1. év Szakmai beszámoló

Alapszabályának megfelelően „2.3. Az egyesület kiemelt célja olyan szociális tevékenységek, amelynek célja a társadalmi reintegrációhoz való hozzájárulás és/vagy fenntartható közegészségügyi és szociális támogatás a társadalom perifériájára szorult csoportok számára (úgy, mint kisebbségek tagjai, fogyatékosok, idősek, hajléktalanok, kallódó vagy bántalmazott gyerekek, írástudatlanok, munkanélküliek, szenvedélybetegek, AIDS-ben szenvedők, bántalmazottak, krónikus betegségben szenvedők, stb.) Ernyő szervezetként működik a hasonló célokat felvállaló Ifjúsági Szervezetek segítésében” következő feladatokat látta el.

 

Az Egyesület működési területeinek, az alapszabályban megjelölt céloknak megfelelően 2016 évben is eleget tett az alábbiak szerint:

 • Mentális és jogi tanácsadás, egyénre szabottan: heti két alkalommal a délutáni/esti órákban ingyenesen. Jelnyelvi kompetenciákkal kiegészítve, átlagosan heti 1-3 fő vette igénybe. Az állandó tanácsadói szolgálat: szerda 15-19 óra között(Nagykanizsa), csütörtök 15-19 óra között (Budapest)
 • A mediációs tevékenység megkezdődött. Írásos megállapodások megkötésére nem került sor, jelentősebb volt a módszer alkalmazásának gyakorlása. Havi egy alkalommal ingyenes – mediátor szolgáltatást biztosítunk.
 • Program fejlesztésre 5 pályázat került benyújtásra, egy kapott támogatást, a végrehajtása is 2017. évre is áthúzódik.
 • Sikerese volt a Piarista Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium GÖD, KAB – ME- 16- C – 25606 sz., „szer-tár” szerhasználati szimulátor, interaktív kiállítás támogatást kapott, de sajnos a technikai okok miatt az intézmény a támogatási szerződést nem küldte határidőre vissza, ezzel mi is elestünk a megrendezéstől.

 

A 2016. évben egyesületünk nem kapott NEA – működési támogatást, a fent megjelölt tevékenységekre többségében önkéntes munkában került sor, illetve személyes adományokból finanszíroztuk, mint az alábbi tevékenységeket is:

 • – a„SZIA” – hírlevél, „üzenet a palackban” a székhely, illetve telephelyeken, rendezvényeken, véradásokon, információ kihelyezések, program végrehajtó tevékenységek során
 • oktatási célú, „TE/Art” film-klub, továbbra is népszerű, a vetítési nap hétfő volt, a második félévben inkább ez pénteki napra módosult

 

Időrendi részletezés:

Január- február

 • 2015. év munkáját értékelő Közgyűlés, pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadása, pályázati tervek összeállítása, előkészítés, benyújtás: 2016. évi NEA működési, illetve szakmai pályázat, Honlap feltöltések pótlása
 • Új kezdeményezésünk az „illemtan – mindenkinek” program, a 2016. I. félévi megvalósult, tervezzük a folytatást
 • Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvodával közös pályázati végrehajtás a családi értéke, kockázati magatartások, eü-prevenció témájában, jól sikerült, film vetítésekkel kiegészített előadások formájában folytatódtak. A „Változás és értékek az idő függvényében ”  CSP-CSBO-15-C-22150 – sz. projekt, folytatását 2017- évben újabb pályázati forrásokból tervezzük.
 • Muramenti Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Központtal közös bepályázat – végrehajtásban (pályázati azonosító KAB-ME-15-C-21831 sz. alkoholbeteg szülők felnőtt gyermeke voltam”) – családi és szülői készségfejlesztő programban elkészültek a szakmai anyagoknak, ill. filmek a youtube-on történő közzétételének eredményeként nőttek az egyéni megkeresések, alkoholbeteg szülők felnőtt gyermekei részéről. ( 10 főből, 1 fő nem fejezte be a megkezdett terápiát, 3 fő alkalmanként most is felkeresi kérdésekkel a tanácsadást)
 • Február 9-én rész vettük partner szervezetünk rendezvényén (SINOSZ) jelnyelvi bemutató
 • Tovább folytatódtak a „Társas játék, avagy közösség születik” IFJ-GY-15-A-20034 önálló programunk csoportfoglalkozásai ( február 12 – Hajléktalan szálló – intézmény látogatás)

 

Március – április

 • Március 1. Budapest – tanácsadó szolgáltatás megkezdése
 • Március 7.  „Mentális Helyszínelők”- a „Társas játék, avagy közösség születik” IFJ-GY-15-A-20034 önálló pályázati végrehajtás szakmai napjaként került megrendezésre a kistérség szociális és igazgatási szakembereinek.
 • Pályázatot nyújtottunk be a „Civil Sziget” elnevezésű program, mely a  Sziget fesztiválon – egészségügyi prevenciós programmal történő részvételre volt meghirdetve. A pályázat önrész hiány miatt a pályázat „támogatása” elmaradt. A szakmai anyag elkészült, javasolt a 2017. évi részvétel érdekében újra benyújtani.
 • Április 4. Húsvéti családi hétvége: – testébresztő kerékpártúra – Galambok
 • Április 23 családi hétvége: időseket segítő kertészkedés

 

Május – június

 • Anyák napja – Nagyrécsén, a május 1-i előadás, csoport foglalkozás jól sikerült
 • Május 19 MAT Magyar Addiktológiai Társaság konferencia, Budapest, Múzeum tér 7. „Reálisan az alkohol ügyről” címmel
 • Május 27, Kanizsa Dorottya Kórház – Védőnők éves szakmai konferenciáján előadás Addikciók és a civil segítés. ESPAD jelentés
 • Félévzáró kerékpártúra – Becsehely-Valkonya
 • június 26: Kábítószer ellenes világnap! – nyílt nap: ellátó tevékenységégnek népszerűsítése – figyelemfelhívás – utcai program
 • „Változás és értékek az idő függvényében ”  CSP-CSBO-15-C-22150 – sz. projekt zárása, szakmai beszámoló, elszámolások elkészítése
 • május 29, június 4, családi hétvége: időseket segítő kertészkedés (Fenyvesi Attila)

 

Július Augusztus

 • Július 8-9-10. Szexuális pszichológus képzés – kezdés
 • Kirándulás Budapest – Capa múzeum: Picasso kiállítás
 • Július 18-24 Cserfő – Ifjúsági tábor 3-8 éves korosztálynak (önköltséges)
 • Augusztus 5-6-7.  Szexuális pszichológus képzés.

 

Szeptember – Október

 • Október 21 Murakeresztúr Elég/jó szülőnek lenne- szülői készségfejlesztő foglalkozás (Anya gyermek kapcsolat)
 • Budapest Liliom óvodával kapcsolatfelvétel, tanácsadásra

 

November

 • Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete (Nagykanizsa) – 2016. november 1-től újra indult az önkéntes, és ingyenes addiktológia tanácsadás, a célcsoport annyiban változott, hogy az utcai hajléktalan mellett a lehetőséget kiterjesztettük, a hajléktalan szálló és az éjjeli menedékhely, illetve a krízisidőszakra tekintettel, a krízis szoba ellátottjaira is.
 • November 1. csendes – emlékezés, gyertyagyújtás

 

December

 • December 1-2. „Változó képletek – ÚJ(abb) szerek: kihívások – mintázatok – megoldások  – Budapest Hungest Hotel Griff – szakmai konferencia
 • Pályázati anyagok előkészítése 2017 évre REB-162-PROG-0133, BM-16-M-0088
 • December 31: Évzáró rendezvény

 

Nagykanizsa, 2016. január 9.

 

Tevékenység szerinti összegzés:

 

 1. Kiállítás, fesztivál:

forrás hiány miatt nem tudtuk finanszírozni

 

 1. Szakmai konferencia, előadás, speciális szakmai tevékenység:
 • „Mentális helyszínelők” az ifjúsági pályázati programhoz kapcsolva került megtartásra márciusban
 • „SZIA” hírlevél: információs pontokon, Halis István Városi Könyvtár Nagykanizsa
 • „fű/szer” uzsonnára: beszélgető délutánok – ideiglenesen szünetelt
 • www.szer-tar.hu megújult honlap a programoknak, és törvényi előírásoknak megfelelően tartalom feltöltés megtörtént
 • „Te-ArtMozi”: az alacsonyküszöbű szolgáltatás keretében folyamatosan működő oktatási céllal történő filmvetítés, havi rendszerességgel

 

III. 2016 év projektfejlesztésekhez forrásfeltárás

 1. félévben partner szervezettel közös program végrehajtások
 2. félévben „500 gondolat: Lutherről és az ifjúságról” önálló program REB-16-2-PROG-0133 támogatást nyert, a végrehajtás 2017. május végéig valósul meg.

 

 1. Egyesületi tevékenység a Letenye kistérségben, Nagykanizsán és kistérségében:

– Nagyrécse, Murakeresztúr szülői készségfejlesztő előadások

 • A kis térségekben az új formákat honosítunk meg a célcsoport dinamikus eléréssel és információ átadással
 • Közérthető, és szakszerű tájékoztatás, a kábítószer problémáról szórólapok (SZIA), promóciós csomagok, könyvjelzők, matricák
 • „óv/szer”– sport c. tevékenység: kerékpár, gólyalábazás – aktív, attraktív program havonta

– Kanizsai Dorottya  szakmai továbbképzés védőnőknek – ESPAD eredmények ismertetése, egyesület tevékenységének népszerűsítése

 

 1. Partneri együttműködések:

            Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda

– „Változás és értékek az idő függvényében ”  CSP-CSBO-15-C-22150

Muramenti Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Központ Szepetnek

alkoholbeteg szülők felnőtt gyermeke voltam” – családi és szülői készségfejlesztő program  KAB-ME-15-C-21831

 

 1. Önképzés:
 • Semmelweis Egyetem Felnőtt képzés kiegészítő szakirány- szexuál-pszichológia képzés
 •  Kutatás – módszertani fejlesztés:  Szex-edukáció 3-éveskortól 18 éves korig módszertani tematika összeállítása, 14-18 éves korú korosztály esetén a szerhasználat, függőség mint kockázati magatartás.
 • Daganatos betegségen átesett, vagy szenvedő 14-18 éves fiatalok szexuális nehézségei

 

Közösségfejlesztési megvalósult programok:

 1. évben előtérbe kerültek a fiatalokhoz kapcsolódó szabadidős programok, készségfejlesztő foglalkozások (illemtan, kockázati magatartás: szex, internetes kommunikáció veszélyei)

 

 1. évi előrejelzés
 • mediációs tevékenység – Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évtől folyamatos szolgáltatás várható tárgyalások már megtörténtek.

 

A szakmai beszámolót, a közgyűlés 1/2017. szám határozatával egyhangúlag elfogadta.